Ore församling
Besöksadress: Dalbyn Kyrkvägen 45
Postadress: Rättviks Pastorat
Pilgatan 17 795 32 Rättvik

Tel:  0248-736 50 mån, tis, tor, fre kl. 10.00 - 12.00
Fax: 0248-134 61
 rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se
Vill Ni hyra Sockenstugan? För bokning, ring tel: 0248-736 50 eller maila: rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se
Övring information lämnas av Ulla Eriksson, tel: 0248-736 84
ulla.m.eriksson@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Jansson, tel: 0248-736 72
Kantor Ulla Eriksson, tel: 0248-736 84
Vaktmästare Hans Wallner, tel: 0248-736 67