FURUDALS GLASTJÄNST
& PRESENTBOD
Lars Rosén, Annika Gräsberg 
0258-107 10,  070-350 20 03

J:SON RÖR
Jan Johansson

0258-107 43,  070-609 48 57
EMAIL

LK RÖR & ENTREPRENAD
Lars Kallberg
070-330 68 50
EMAIL?

LÖFS ELEKTRISKA
Thord Löf

0258-101 53,  070-211 55 46
EMAIL

ORE KM  Kaminer
Måleri utvändigt och invändigt
Pelletsanläggning
Leif Rosén

0258-104 74,  070-308 74 23
EMAIL