SUNNANHEDS FJÄLLKOR

MAGATJÄRNS LANTBRUK
ekologiskt lamm- och nötkött
Ingmarie Häll, Dalfors

0258-400 23,  070-249 50 19

EMAIL

OLASPERS ARNE ERIKSSON
Nötkött och entreprenad Dalbyn
0258-301 18, 070-245 78 89

PER-OLOF STOOR
Mjölkproduktion 
Östanvik
0258-200 63

STEFAN SVAN
Mjölkproduktion och nötkött
Norrboda
073-021 83 42

WALLNER JORD OCH SKOG
Växtodling, höförsäljning
Anders Wallner, Dalbyn
070-632 03 60

ÅKE ÖSTLUND
Mjölkproduktion
Östansjö
070-210 69 00