Årsmöte Håvens bygdegårdsförening
lördag, 31 juli 2021
16:00
17:00
Håven
Medlemmarna i Håvens bygdegårdsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 31 juli klockan 16 i Håvens bygdegård.

Bilagor för nedladdning