Årsmöte Ore Hembygdsförening
lördag, 19 juni 2021
15:00
16:00
Gammelstan i Norrboda

Ore Hembygdsförening kallar och välkomnar till Årsmöte lördagen den 19 juni kl. 15 Gammelstan, Norrboda. På Nissniss gårdens tun vid vackert väder. Annars i kaffeladan med social distansering.

Stadgeenliga ärenden. Föreningens räkenskaper, verksamhetsberättelse och dagordning finns tillgängliga för medlemmar hos ordföranden Inge Brorsson.