Friluftsgudstjänst, Dalfors, ön
söndag, 8 augusti 2021
16:00
17:00
Dalfors

Medtag gärna stol & fikakorg! Skyltat från 301:an. Kläder efter väder.