Musik i sommarkväll - Sommarpastoral
torsdag, 22 juli 2021
19:00
20:00
Ore Kyrka

Henrik Berg, orgel.
Fri entré - Kollekt till musikverksamheten i Rättviks pastorat

Kontaktperson Henrik Berg, 0248-73677