Ore kyrka: Mässen utgår - Präst finns på Plats
söndag, 10 januari 2021
16:00
17:00
Ore Kyrka

Präst finns på plats. OBS endast 8 deltagare får samlas, inklusive medverkande; gäller tillsvidare.