Städdag Oreparken
lördag, 19 juni 2021
09:00
13:00
Oreparken

Kom och hjälp till med att sommarstäda Ores Folkets park!
Ta med kratta om ni har.
Oreparken bjuder på förtäring.

  Väl Mött!