Hästfolk i Furudal

Klubben är en ideell förening med syfte att samla alla, först och främst i Furudal, som är intresserade av hästen och dess olika discipliner. Att gemensamt driva, förvalta, öka och underlätta hästintresset i Furudal. Skapa möjligheter för möten och erfarenhetsutbyten kring vårat gemensamma intresse.

E-post
@email

Föreningstyp

Adress

Näset
790 70 Furudal