Ore Hembygdsförening

Ore Hembygdsförening ser som sin främsta uppgift att förvalta Gammelstan i Norrboda. Just nu bygger man ett besökscentrum i Norrboda. Föreningen har även hand om en textil skatt som omfattar kompletta Oredräkter för kvinnor och män samt dräktdelar.
E-post
@email

Målgrupp

Föreningstyp

Logotyp

Ore Hembygdsförening

Adress

Sunnanhed Landsvägen 146
790 70 Furudal