Oregruppen

Oregruppen engagerar människor som i samarbete med andra vill utveckla orten samt bevakar Ores intressen gentemot myndigheter. Föreningen strävar också efter att koordinera och presentera det turistiska utbudet. Inte minst genom att driva webbplatsen furudal.nu.
E-post
@email

Föreningstyp