Håvens Bygdegårdsförening

Håvens Bygdegårdsförening är en ideéllt, fackligt och politisk obunden intresseförening, vars ändamål är att verka för Håvens by, med dess fasta och fritidsboende befolkning, som även framledes kan känna tillhörighet som en del av Sverige och Rättviks kommun, främja gemenskap i vid mening - socialt och kulturellt- samt utveckla samarbetet med övriga bygdegårdsföreningar och övriga bygdeföreningar och motsvarande i Orsa Finnmark.
E-post
@email

Målgrupp

Föreningstyp