Tankarnas Trädgård - ”Beredskap Rävik”
Thursday, 21 September 2023
18:00
Missionskyrkan Rättvik

Hur motståndskrftiga är vi mot kris, krig och pandemier i Rättvik, med omliggande byar?

Hur fungerar det idag och vilka utmaningar står vi inför?

Hör kommunalråd Ulrica Momqvist, beredskapschef Ulrica Larsson samt Anders Ivars engagerad i Vikarbyns beredskap, föreläsa om situationen idag och imorgon.

Ställ gärna din fråga eller undran i förväg per mail till:
rattvikfragar@gmail.com så tar vi upp det på mötet.

 

21/9 kl 18-20 Missionskyrkan Rättvik
Fri entré, musik & fikaservering