Entreprenadverksamhet med grävmaskin.

Vi gör enskilda avlopp, dräneringar, dikesrensning, vägunderhåll mm.
Även slangservice och försäljning av oljor och fett alla dagar i veckan, dag som kväll.

Adress

Sunnanhed Landsvägen 137
79597 Furudal
Entreprenad
Grävmaskin
Anläggningsarbeten
Anläggning
Avlopp
Dränering
Slangservice