Ekopark Ejheden

I Ekopark Ejheden kan du få en känsla av hur skogarna en gång såg ut, när rovdjuren och elden regerade.

Här strövar varg, björn och lo ännu fritt och kungsörnen seglar över en blockig vildmark med gott om grova gammeltallar och gråa torrträd. Många av dem med spår efter brand.

Kyrkstig

Kyrkstigen följer vägen som byborna i Norrboda tog för att komma till kyrkan på söndagarna. Cirka 7 km (enkel sträcka) längs stigar och små vägar, inga större höjdskillnader. Starta vid Gammelstan i Norrboda och sikta mot sjön eller vid Ore kyrka.

Naturreservat Moränget

I Moränget finns en mosaik av skogs- och myrmark. Grundvattnet innehåller kalk och det påverkar växtligheten. Här finns flera olika miljöer och många olika växtarter. Mest framträdande är den ståtliga guckuskon.

Tidigare var delar av området ängsmark. Nu har Länsstyrelsen börjat slåttra området igen för att återskapa ängarna.

Rallarvägen

Rallarstigen (även kallad Kärleksstigen) från Ore Fritidsby till Furudals Bruk omfattar en relativt lättvandrad sträcka, som inte är kuperad, på totalt 7 km. Leden går på båda sidor om Ore älv och du kan vandras i valfri riktning. Kom ihåg att använda bron i Furudals Bruk för att korsa älven så kommer du på rätt spår när du passerar golfklubben (på ena sidan) eller majstången och bostäder i byn (på andra sidan)

Siljansleden - vandra

Den stora Siljanleden på 34 mil löper genom alla fyra Siljanskommunerna och hela Ore. Det går förstås fint av bara gå en dagstur eller en kortare sträcka. Man kan t ex starta vid Gammelstan i Norrboda och gå till Ore Fritidsby vid älven. Eller starta där och gå till Ärteråsens fäbodar. Båda sträckorna är ungefär 2 mil långa. Leden är markerad med orange färg och en speciell karta finns att köpa eller att ladda ned vid Rättvik kommunens webbplats.

Karta hos Naturkartan.se

Vindförbergs udde

På den vackert utskjutande rullstensåsen ligger Dalarnas största gravfält från järnåldern (ungefär 400 år e Kr). Ett 40-tal stensatta gravplatser markerar platserna där våra förfäder hedrade sina döda och skickade med dem föremål som pilar och smycken. Gravfältet upptäcktes i början av 1900-talet och undersöktes 1968.
Under gravfältet har boplatser från stenåldern (cirka 2 000 år f Kr) upptäckts.

Furudal Skolvägen 5, 790 70 Furudal