Ekopark Ejheden

I Ekopark Ejheden kan du få en känsla av hur skogarna en gång såg ut, när rovdjuren och elden regerade.

Här strövar varg, björn och lo ännu fritt och kungsörnen seglar över en blockig vildmark med gott om grova gammeltallar och gråa torrträd. Många av dem med spår efter brand.

Fäbodstig Näset - Ärteråsen

Från Näsets by kan man vandra den gamla fäbodstigen upp till Ärteråsens fäbodar. En sträcka på cirka 7 km (enkel väg) och med en stigning på ungefär 400 m vilket gör att turen brukar ta något längre än beräknat. Väl framme belönas man med en riktig sjumilautsikt. Och om serveringen är öppen (kl 12-16, vecka 25-32) finns fika att köpa.

Stigen går från Brändavägen i Näset och är därifrån skyltad genom skogen.
Mer information och karta finns på Rättvik Kommuns webbsida

Fäbodstig Sunnanhed - Dansbodarna

Fäbodstigen leder från Sunnanhed till den gamla fäboden i Dansbodarna. Här finns det bl.a. eldhus, mjölkbod, fähus och ett stort område med fäbodristningar från 17- och 1800-tal. Stigen är skyltat och ca 15 km lång med orange färgmarkering på träd och stolpar. Eftersom det finns blöta sträcker är stövlar eller höga kängor att rekommendera.

OBS: Delvis dåliga eller saknade markeringar (2022)

Mer information och karta finns på Rättvik Kommuns webbsida

 

Furudals Skidcenter

Skidspåren som utgår från Skidstadion i Furudal (ovanför ishallen, bostadsområdet Tillhed) fungerar fint som motionsspår för löpning, promenader eller cykling på sommartid med markerade spår för 2,5, 5, 7 och 10 km.

Halgonberget - Trädristningar

Halgonberget (Haglingberget) är ett av kommunens högsta berg. Fäbodkullorna högg in sina initialer i träden och årtalet, ibland även var de kom ifrån och någon kommentar om betet. Vid denna ”sovhol” finns inhuggningar från 1700- och 1800-talen. 

Kyrkstig

Kyrkstigen följer vägen som byborna i Norrboda tog för att komma till kyrkan på söndagarna. Cirka 7 km (enkel sträcka) längs stigar och små vägar, inga större höjdskillnader. Starta vid Gammelstan i Norrboda och sikta mot sjön eller vid Ore kyrka.

Naturreservat Moränget

I Moränget finns en mosaik av skogs- och myrmark. Grundvattnet innehåller kalk och det påverkar växtligheten. Här finns flera olika miljöer och många olika växtarter. Mest framträdande är den ståtliga orkidén guckuskon, som blommar som bäst i juni-juli.

Tidigare var delar av området ängsmark. Nu har Länsstyrelsen börjat slåttra området igen för att återskapa ängarna. Här kan du ströva fritt - upptäck naturen och naturreservatet!

Rallarvägen

Rallarvägen (även kallad Kärleksstigen) från Ore Fritidsby till Furudals Bruk omfattar en relativt lättvandrad sträcka, som inte är kuperad, på totalt 7 km. Leden går på båda sidor om Ore älv och du kan vandras i valfri riktning. Kom ihåg att använda bron i Furudals Bruk för att korsa älven så kommer du på rätt spår när du passerar golfklubben (på ena sidan) eller majstången och bostäder i byn (på andra sidan)

Siljansleden

Den stora Siljanleden på 34 mil löper genom alla fyra Siljanskommunerna och hela Ore. Det går förstås fint att bara gå en dagstur eller en kortare sträcka. Man kan t ex starta vid Gammelstan i Norrboda och gå till Ore Fritidsby vid älven. Eller starta där och gå till Ärteråsens fäbodar. Båda sträckorna är ungefär 2 mil långa. Leden är markerad med orange färg och en speciell karta finns att köpa eller att ladda ned vid Rättvik kommunens webbplats.

Karta hos Naturkartan.se

Vindförbergs udde

På den vackert utskjutande rullstensåsen ligger Dalarnas största gravfält från järnåldern (ungefär 400 år e Kr). Ett 40-tal stensatta gravplatser markerar platserna där våra förfäder hedrade sina döda och skickade med dem föremål som pilar och smycken. Gravfältet upptäcktes i början av 1900-talet och undersöktes 1968.
Under gravfältet har boplatser från stenåldern (cirka 2 000 år f Kr) upptäckts.

Furudal Skolvägen 5, 790 70 Furudal