I Ore finns sedan gammalt ett stort antal ideella föreningar som ägnar mycket tid och kraft till att bevara och utveckla gemensamma resurser. Vill du stötta föreningslivet? Besök deras hemsidor och evenemang Betala gärna in en 100-lapp som en gåva eller som ett stödjande medlemskap.

 

Ärteråsens kulturförening

Föreningen har till ändamål att:

  • Stödja bevarandet av Ärteråsen som fäbodmiljö.
  • Stödja bevarandet av fäbodkunskap i Ore och i omvärlden.
  • Stödja att Ärteråsens fäbod är en attraktiv del av besöksnäringen i Rättviks kommun.
  • Öka gemenskap och trivsel i Ärteråsens närområde och bland föreningens medlemmar.

Föreningens målsättning är att Ärteråsens fäbod skall vara välbevarad, öppen och använd, en positiv upplevelse för besökaren och en kulturell och kunskapsmässig samlingspunkt.

Boda/Ore SK
Innebandy, Fotboll, Badminton, Motion
Dalfors bygdegårdsförening
Bygdegården används gärna vid jubileer, fester och sammanträden. Bygdegårdsföreningen anordnar årligen valborgsmässo- och midsommarfirande och ansvarar för Dalforsdagen och dess aktiviteter. Man försöker även ordna en vår-eller höstfest då någon artist brukar underhålla innan det blir dans. Genom att vara medlem i Dalfors bygdegårdsförening bidrar du till att stärka och utveckla gemenskapen i byn.
DHdJ - Dala-Hälsingsland Järnväg
Vi arbetar för att hela banan Bollnäs-Orsa bevaras och utvecklas.
Furudals Bruks Golfklubb

Välkommen till den ”vänliga klubben”.

Hästfolk i Furudal

Klubben är en ideell förening med syfte att samla alla, först och främst i Furudal, som är intresserade av hästen och dess olika discipliner. Att gemensamt driva, förvalta, öka och underlätta hästintresset i Furudal. Skapa möjligheter för möten och erfarenhetsutbyten kring vårat gemensamma intresse.

Håvens Bygdegårdsförening
Håvens Bygdegårdsförening är en ideéllt, fackligt och politisk obunden intresseförening, vars ändamål är att verka för Håvens by, med dess fasta och fritidsboende befolkning, som även framledes kan känna tillhörighet som en del av Sverige och Rättviks kommun, främja gemenskap i vid mening - socialt och kulturellt- samt utveckla samarbetet med övriga bygdegårdsföreningar och övriga bygdeföreningar och motsvarande i Orsa Finnmark.
IFK Ore

FK Ore är Ores ryggrad när det gäller sport. Huvudinriktningen är ishockey men här finns även en sektion för längdskidor och föreningen har en tennisbana. Sommarens hockeyskolor har funnit i över 40 år och utvecklats till ett hockeyns Mecka för att hockeyspelande barn och ungdomar i hela Sverige och utanför. Ishallen ligger mitt i byn och förläggningen (spelarhotellet) Hockeyborg är belägen vid Oresjöns strand.

Näsets bystugeförening
Näsets bystugeförening är en ideell förening som driver en samlingslokal i Näsets by i Ore, Furudal. Vi arrangerar olika aktiviteter såsom fester, utställningar, kurser och andra kulturaktiviteter. Föreningslivet i bygden kan använda bystugan för sin verksamhet. Bystugan hyrs även ut för olika aktiviteter och sammankomster.
Naturskyddsföreningen Rättvik

Naturskyddsföreningen Rättvik kämpar för ett ekologiskt hållbart Rättvik och värnar naturen och dess värde. Vi jobbar hårt för att områden som Ore skogsrike ska kunna bevaras åt eftervärlden, så att våra barnbarn också får en chans att se ett ekologiskt fungerande skogslandskap, där den biologiska mångfalden finns kvar.

OFVOF

Ore Fiskevårdsområdesförening (OFVOF) har stor betydelse och verksamheten beskrivs under ”Fiske”.

Ore Hembygdsförening
Ore Hembygdsförening ser som sin främsta uppgift att förvalta Gammelstan i Norrboda. Just nu bygger man ett besökscentrum i Norrboda. Föreningen har även hand om en textil skatt som omfattar kompletta Oredräkter för kvinnor och män samt dräktdelar.
Oregruppen
Oregruppen engagerar människor som i samarbete med andra vill utveckla orten samt bevakar Ores intressen gentemot myndigheter. Föreningen strävar också efter att koordinera och presentera det turistiska utbudet. Inte minst genom att driva webbplatsen furudal.nu.
Oreparken

Oreparken äger och driver den gamla folkparken strax söder om Furudal. Föreningen har egna arrangemang och hyr även ut sina lokaler för olika ändamål.

Östanviks Bygdegårdsförening
Östanviks bygdegård är en träffpunkt för föreningslivet. Vid bygdegården finns även en bagarstuga som hyrs ut till allmänheten.
SPF Orebygden
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. Vi anordnar en mängd olika aktiviteter som till ex Sillfesten och Pimpelfisket på våren samt Julfesten på hösten och vi gör också en hel del resor.
Sunnanheds Bygdegårdsförening
Sunnanheds Bygdegård ligger 9 km från Furudal, Rättviks kommun.Här finns sittplatser för cirka 80 personer, vid dukat bord cirka 60.