Ore Fiskevårdsområde omfattar 70 fina fiskevatten med bland annat gädda, abborre och ädelfisk.

I Ore älv finns öring och harr och flertalet fina slogbodar. Fiskekort löses via iFiske eller i butik. Ore FVOF arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Put-and-take vid Tillhedstjärn där det finns en ramp för funktionshindrade och slogbod. Även Orekalven som det finns regnbåge i har put-and-take. För båt- och kanotuthyrning samt guidade fisketurer kontakta Ore Fritidsby eller Wilund Fishing.

 

 

    Fiskekort

    Översiktskarta

    Hemsida Ore FVOF

 

 

 

 

  Vid fiske skall ID-handlingar medföras och vid tillsyn uppvisas tillsammans med det elektroniska fiskekortet.