Ore Fiskevårdsområde omfattar 70 fina fiskevatten med bland annat gädda, abborre och ädelfisk.
I Ore älv finns öring och harr. Fiskekort löses via iFiske eller i butik. Ore FVOF arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Vid Tillhedstjärn finns en ny ramp för funktionshindrade och put and take-fiske.

 

 • Abbore
 • Gädda
 • Mört
 • Braxen
 • Bäckröding
 • Löja/Benlöja
 • Öring
 • Harr
 • Signalkräfta
 • Röding
 • Sik
 • Id
 • Lake
 • Ål
 • Siklöja
 • Regenbåge
 • Flodkräfta
 • Ruda
 • Hornsimpa

 

 

  Vid fiske skall ID-handlingar medföras och vid tillsyn uppvisas tillsammans med det elektroniska fiskekortet.