Ärteråsbergets utsiktstorn

Ärteråsens fäbod är en gammal fäbod med djur och servering sommartid. Följer man stigen längre upp på höjden, hittar man utsiktstornet som erbjuda en milsvid utsikt åt alla håll. Här finns även en bänk att sitta och fika på och njuta av den fantastiska utsikten.

Ärteråsens fäbodar

Ärteråsens fäbodar -ett av Dalarnas sju underverk- har öppet hela sommaren med betande kor, utsikttorn och enkel kaffeservering. Vackert belägen uppe på vallen finner man ett tjugotal byggnader, vissa från 16- och 1700-talet och andra från 1800-talet. I flera finns välbevarade gamla ristningar. Några av byggnaderna är så kallade eldhus och påminner om vikingarnas långhus med stampat jordgolv och öppen eldstad. Fäbodarna tillhör Näsets by och man kan fortfarande vandra längs den gamla fäbodstigen från Näset och upp på Ärteråsberget, en sträcka på ungefär 7 km. Hundar är inte tillåtna på sommaren.

Fjäckan - Naturminne och kalkugnsruin

Naturminnet utgörs av en geologisk typprofil som består av kalksten, skiffer och slamsten. Främst efter meteoritnedslaget i Siljansområdet har berggrunden intagit sitt nuvarande vertikala läge. Med fältugnar brändes kalk för murbruk till kyrkobyggen, skorstenar och eldstäder.

Naturminnet ligger ca 2 km väster om Dalbyn.

Gammelstan i Norrboda

De unika välbevarade gårdarna med delar från 1600-talet i Norrboda (gammelstan) går fint att besöka med hjälp av en app eller med traditionell guidning. Gårdarna utgör en verklig tidsmaskin och ett stort antal bruksföremål från det gamla bondesamhället finns att beskåda. Det är lärorikt att föreställa sig hur människor och djur levde utan elektricitet, rinnande vatten, telefon eller andra moderniteter.

Norrboda Landsvägen 233, 790 70 Furudal

Lukaskällan

Här dricker man "märg i benen" (få kraft för hela det kommande året). En hednisk sed som nu är kristen. Så har människor gjort i många tusen år långt före kristen tid här i norden. Källvattnet skulle drickas vid den tidpunkt på försommaren då månen var full. När månen lyste som klarast över blomster och blad då höll mångudarna sin försommarfest och då var den magiska kraften som starkast. Främsta kriteriet för en lukaskälla är att den måste rinna mot norr mot de ondas hemvist. Norr var under hednisk tid det håll varifrån allt ont kom och det var djävulens hemvist. Det var mot norr det onda skulle drivas tillbaka.

Meditationsplatsen i Norrboda

Den 6 juli 1985 invigdes meditations- och rastplatsen uppe på undantaget nedanför Trollberget, Norrboda. På området finns ett eldhus sammanbyggt med mjölkstuga där vandrare efter Siljansleden kan söka väderskydd. Korset på platsen ägs av Ore församling och varje år i juli genomförs en aftongudstjänst Vesper.

Norrboda Brittusgatan, 790 70 Furudal

Ore kyrka

Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1869 till 1873 efter ritningar av Ludvig Hawerman. I samband med byggandet av nya kyrkan i Ore bevarades delar från den gamla kyrkan, bland annat en del av predikstolen, en vimpel och lite av pärttaket.

En tidig biografutrustning som inhandlats av en teknikintresserad komminister som troligtvis användes för att anordna filmvisningar i Sockenstugan visas. Vid varje föremål finns en beskrivning.

Dalbyn Vikgatan 33, 790 70 Furudal

Vindförbergs udde

På den vackert utskjutande rullstensåsen ligger Dalarnas största gravfält från järnåldern (ungefär 400 år e Kr). Ett 40-tal stensatta gravplatser markerar platserna där våra förfäder hedrade sina döda och skickade med dem föremål som pilar och smycken. Gravfältet upptäcktes i början av 1900-talet och undersöktes 1968.
Under gravfältet har boplatser från stenåldern (cirka 2 000 år f Kr) upptäckts.

Furudal Skolvägen 5, 790 70 Furudal