Vi är det administrativa stödet som varje företagare önskar sig. Vi gör det Ni vill slippa, korrekt och till rätt pris.

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Deklaration
  • Löner
  • Ekonomisk rådgivning

Adress

Furudal Strandvägen 4
795 71 Furudal
Bokföring